Välkommen till TORIDAEfter drygt 20 år som anställd i olika företag i IT-branschen, såväl inom som utom landets gränser, så bestämde jag mig efter (o)moget övervägande att starta bolaget Torida i Sundsvall AB där jag för närvarande är den ende anställde. Jag har jobbat som konsult, hos leverantörer och i beställarorganisationer.

Nu erbjuder jag mina tjänster som konsult och då främst som Data Warehouse arkitekt, databasadministratör, systemutvecklare och teknisk projektledare. Jag jobbar främst med  Oracle & DB2 i Unix och Linux miljöer. Jag har arbetat i teknikmiljöer från handdatorer och hela skalan upp till stordatorer. I mitt arbete har jag haft de flesta roller som innefattas i systemutvecklingsarbete. Assemblerprogrammerare -> Personalansvarig och hela registret där emellan.

I hemmets lugna vrå...

Tomas Karlsson
Torida i Sundsvall AB
Tackelvägen 15
865 31 Alnö
Telefon 070 / 343 5071
Min mailadress är : tomas.karlsson@torida.se